smak

En ældre, stærk bøjningsform af verbet "at smække". [ODS]