storartig

Det samme som storartet efter tysk "(groß)artig". [ODS]