Blyant: overstreget "og vi". Pen: tilføjet "og vi"