Farveblyant: ”…han er maaske noget brydsk af Væsen, maaske lidt brutal ogsaa, men naar man lærer ham rigtig at kende…” overstreget. Pen: ”… Naar man lærer ham rigtig at kende…” er tilføjet.