Skandinavisme

Bevægelse i 1800-tallet, som ud fra de skandinaviske folks fælles oprindelse ønskede at styrke forbindelserne mellem Danmark, Norge og Sverige. Skandinavismen udsprang af romantikkens syn på historien og det nationale, og tanken om en skandinavisk enhed kan ses fx hos Oehlenschläger og Grundtvig. Bevægelsen havde sit tilholdssted hovedsagligt i akademiske kredse. [ODS]