På dette sted står der i originalmanuskriptet et overstreget tekststykke, som her gengives i et afsnit benævnt "Overstreget tekststykke" til sidst i teksten.