Carl Plougs Sang

Carl Ploug (1813-1894) var en dansk journalist, politiker og digter. Han blev en central figur i 1830'ernes og 1840'ernes studenterskandinavisme og arbejdede for en skandinavisk union. Ploug skrev bl.a. programdigtet "Længe var Nordens herlige Stamme" (1842), hvilket udmærket kunne være den sang, der omtales i skuespillet. [ODS]