Nepotisme

Kommer af det latinske "nepos" (barnebarn, nevø) og er en betegnelse for det forhold, at en person giver sine slægtninge fortrin ved besættelse af stillinger, embeder mv. [ODS]