Social-Demokraterne

Det danske socialdemokratiske parti blev stiftet i 1871 af Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff som en afdeling af Den Internationale Arbejderforening. Efter en moderniseringsproces, der ikke mindst bestod i en organisatorisk adskillelse af fagbevægelse og politisk parti, blev det blev repræsenteret i Folketinget fra 1884. Ved valget i 1913 blev Socialdemokratiet Folketingets største parti. I forbindelse med salget af De vestindiske Øer blev Thorvald Stauning optaget i den radikale regering Zahle som ”Kontrolminister”. I denne egenskab og som Formand for Københavns Borgerrepræsentation spillede Stauning som nævnt en hovedrolle i Påskekrisen, da kongen af magtfulde, nationalistiske pressionsgrupper lod sig drive til at afskedigede regeringen Zahle. "Willi Kuhn i Donland" stiller forholdene omkring Påskekrisen på spidsen ved at ’fremskrive’ en socialdemokratisk magtovertagelse – med mange kvindelige ministre. Kvinders valgret og valgbarhed var noget nyt – og for mange endnu en provokation. Jf. Willi Kuhn voldsomme karakteristik af kvindefrigørelsen i replik 225.