Kamp mellem Donlands Social-Demokrati og Donland Kongehus

Under Påskekrisen imødegik Socialdemokratiet kongens statskup med et ultimatum om generalstrejke, hvis der ikke blev udnævnt en regering med baggrund i Folketinget – og ved at trække sin principielle republikanisme frem. Under de afgørende natteforhandlinger, der førte til krisens løsning, lød der fra Amalienborg Slotsplads taktfaste råb: “Ned med Kresjan – leve Republikken!” På den anden side er det en almindelig historisk vurdering, at Stauning gennemførte forhandlingerne med et overblik og på en måde, så han senere som regeringsleder var på udmærket talefod med Christian den Tiende.