Jeg vilde ringet

Udeladelsen af hjælpeverbet "have" skyldes antageligvis Munks talesprogsnære stil, hvor skriftsprogets konventioner og regler ofte tilsidesættes.