Elektricitetslockouten

Lockoutvåbnet – arbejdsgivernes arbejdsstandsninger som kampskridt – blev meget anvendt i 1880’erne. Storlockouten i Danmark 1899, hvor arbejdsgivernes nye fællesorganisation søgte at knuse den netop sammensluttede fagbevægelse, var verdens hidtil største arbejdskamp. Den endte med Septemberforliget, der er blevet kaldt ‘arbejdsmarkedets grundlov’. I komplekset omkring Påskekrisen indgik et yderst dramatisk tilspidset forhandlingsforløb med henblik på overenskomstfornyelse i foråret 1920. Dansk Arbejdsgiverforening havde udsendt meget omfattende lockoutvarsler.