interimistiske

Kommer af det latinske "interim" og betegner noget, som kun gælder eller er i funktion, indtil en endelig ordning er truffet: noget midlertidigt eller foreløbigt. [ODS]