uhyperbolsk

Ordet "hyperbol" kommer af det græske "hyper" (over) og "ballein" (kaste) og betegner en overdrivelse, et for stærkt udtryk: som adjektiv således "overdrivende", men her med modsat fortegn, dvs. "underdrivende". [DSD]