teichoskopisk

Ordet "teichoskop" kommer af det græske ord for mur. Det betegner et apparat, der bruges til at se over mure med. Men apparatet er tilsyneladende imaginært og knytter sig til et særligt teater- eller dramaturgisk greb kaldet "skuen fra muren" (teichoskopi). [WIKI-DE 26.11.08]