rusticaneste

Et særligt Munk-superlativ støbt over det latinske "rusticus" (landlig): "landligste". [DSD]