Evolution

Kommer af det latinske "evolvere" (rulle ud, udvikle) og betyder udvikling.