Conflictationer

Formodentlig Munks eget udtryk, dannet af det latinske "confligere" (støde sammen, kæmpe), og som højst sandsynligt betyder det samme som det gængse "konflikt": sammenstød, strid, kamp. [ODS]