admittere

Latinsk ord, her i betydningen indrømme.