Omdisputerebilitet

Munks egen ord-konstruktion, hvor omdrejningspunktet er det fra latin stammende "at disputere", der betegner det at udveksle meninger med en eller flere, som er af andre anskuelser. Samlet kan Munks ord oversættes til "diskuterbarhed". [ODS]