Metropolitanen

Kommer af det græske "metropolis", der betyder moderby, hovedstad eller blot storby. [DSD]