deminutiv

Kommer af det latinske "deminuere" (formindske) og betyder sandsynligvis i denne sammenhæng: af ganske ringe omfang, meget lille eller lille bitte. NB Staves på dansk normalt "diminutiv". [ODS]