Grosseren

Korrekt staveform: Grossereren. Ordet kommer af det franske udtryk "en gros" (i stort mål, i det store). En "grosserer" eller "grossist" er således en person (købmand), som driver handel en gros, i modsætning til "detailhandleren" (kommer af det franske "détailler": dele, skære ud), som driver handel i små partier, i enkeltheder. [ODS] Sejselnoch magter ikke det ‘svære’ ord og udelader en stavelse, hvilket kongen korrigerer i næste replik.