Prælaten

"Præst", "gejstlig", kommer fra det middelalderlatinske "prælatus". [ODS]