Friheds, Ligheds og Broderskabs Grund

Slagord som blev lanceret under Den Franske Revolution (1789), hvor bl.a. "frihed" defineredes som menings-, ytrings- og handlefrihed, og "lighed" som lighed for loven og lige adkomst til embeder. I 1880 blev sloganet Frankrigs officielle valgsprog. [DSD]