Konfessionariussen

Middelalderlatinsk ord (kommer af "confessio" - bekendelse), som betyder skriftefader. For Danmarks vedkommende har titlen fra midten af 1800-tallet været brugt for kongefamiliens sjælesørger. [ODS]