Forsagelse

Betyder i denne sammenhæng at afstå fra, at opgive - med bibetydning af, at det koster en overvindelse, resignation eller forårsager et afsavn: det at give afkald på. [ODS]