apatisk

Kommer af det græske "páthos" (lidelse, sindsbevægelse) og betegner ufølsomhed for lidelser eller lidenskaber. I medicinsk regi og dannet sprogbrug anvendes ordet for uimodtagelighed for indtryk samt en høj grad af sløvhed eller ligegyldighed. [ODS]