Rigsdagsmand

Ordet "rigsdag" betegner et parlament i Norden og Tyskland ("Reichstag"). I Danmark brugtes ordet fra 1849 om den repræsentative, lovgivende forsamling, bestående af folketing og landsting. Tokammersystemet varede indtil Grundlovsændringen i 1953. [ODS & DSD]