Interiører

Fransk ord, bruges i denne sammenhæng som et æstetisk begreb, der betegner indendørsliv især inden for maler- og skrivekunsten. [ODS]