degenererede

Kommer af det latinske "degenerare" (vanslægte) og betegner typisk et yngre slægtled, der sammenlignet med ældre viser ringere kraft dvs. forfalder i legemlig eller åndelig henseende, jf. fransk "dégénérer". [ODS]