imbecile

Latinsk ord for "svag, sygelig", som overvejende bruges i betydningen svagt begavet, åndssvag, meget dum eller idiotisk. [ODS]