Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

En Trætte[1] mellem Fredy (en Kristen) og Udrydd (en Muhamedaner[2] ) om Religionen

I.

(1)

Fredy: Jeg paastaar, Kristi Lære er den sande.

(2)

Udrydd: Og jeg, jeg tør ved alle Engle bande,
at Muhamed han større er end Krist.

(3)

Fredy: Men Jesus Kristus kunde tappert stride;
hvad vilde Muhamed for eder lide?

(4)

Udrydd: Nej, Modstand turde Kristus ikke gøre,
den Gang de ham til Korset vilde føre...

(5)

Fredy: For han var netop sendt fra Himlens Land;
thi hvis et Underværk han vilde gøre
for at sig selv fra Ulykken udføre
saa vi desværre ikke frelses kan.

(6)

Udrydd (rasende): Jeg siger dig, Muhamed er den sande,
og han skal dig (du vantroe) forbande,
og Israfil[3] han skal til Allahs[4] Dom
alt med sit kolde Dødens Blik dig hente,
med Angest og med Bæven skal du vente,
indtil det lyder højt og klarligt: Kom!
Saa skal du, medens hyklerisk du græde,
for Allahs Domstol rystende fremtræde...

(7)

Fredy: Af Angest[5] for hvordan det dig skal gaa,
vel ved jeg, at jeg er saa stor en Synder,
men Jesus Krist, Guds egen Søn, forkynder:
Forladelse skal hver, som angrer, faa.

( Udrydd gaar rasende bort, Fredy sætter sig smilende i Græsset.)