Journalistik

Journalistik af Kaj Munk

Titel
  
Medie
  
Udg.dato
  
PDF
Aabent brev til Mussolini      
HENRIK PONTOPPIDAN      
Gennem Isen Lollands-Posten (LP) 27. februar 1913      
En Rottejagt Maribo Amtstidende (MA) 15. april 1913      
Gud er Kærlighed? Nakskov Tidende (Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby) (NT) 6. maj 1916      
Spredte Indtryk fra mit Klokkerat Regensen – Regensianersamfundets Medlemsblad (Reg) DD. marts 1923      
Regensen gennem 300 Aar: Regensen nu om Stunder Illustreret Tidende (IlTi) 1. juli 1923      
„Kantate“. Fremsagt af Forfatteren ved Regensens 300 Aars Jubilæum den 30. juni 1923 Regensen – Regensianersamfundets Medlemsblad (Reg) DD. september 1923      
SKRAP DD. MM 1923      
Udflyttersentimentalitet Regensen – Regensianersamfundets Medlemsblad (Reg) DD. november 1924      
Omkring en Idealists Urpremière Berlingske Tidende Magasin (BTM) 16. februar 1928      
Pan i Træsko Berlingske Tidende Søndag (BTS) 29. april 1928      
Kristusspillet Dagens Nyheder (DN) 14. juli 1928      
De gule Roser og den vilde Vin Regensen – Regensianersamfundets Medlemsblad (Reg) DD. september 1929      
Dansk Teater 1930 Dansk Folkeliv (DaFo) 16. januar 1931      
Naar man læser „Succes“ Dansk Folkeliv (DaFo) 13. marts 1931      
Af Kogebog for Alumner Regensen – Regensianersamfundets Medlemsblad (Reg) 5. april 1931      
Tre Onder og et Gode Dansk Folkeliv (DaFo) 10. april 1931      
Det store Skraalhalseri Dansk Folkeliv (DaFo) 19. juni 1931      
1½ Døgn i Berlin Politiken (Pol) 21. juni 1931      
Manden Høffding og Kirken Jyllands-Posten 7. juli 1931      
Bispevalg Jyllands-Posten 26. juli 1931      
Efter Skolemødet. Nogle Opdragelses-Betragtninger Jyllands-Posten 23. august 1931      
Skoleproblemer. Svar paa fire Spørgsmål Jyllands-Posten 6. september 1931      
Ordet Cant Det kgl. Teaters program (DKT) 10. oktober 1931      
Vanitas Berlingske Tidende (BET) 14. oktober 1931      
Teaterkristendom Berlingske Aften (BA) 5. november 1931      
Hilsen til Johannes Poulsen Berlingske Aften (BA) 16. november 1931      
Det moderne Menneske og Døden Jyllands-Posten 29. november 1931      
Sommerklokkeratet 1931. (uddrag) Regensen – Regensianersamfundets Medlemsblad (Reg) DD. november 1931      
Kritikvandgang Dansk Folkeliv (DaFo) 4. december 1931      
Krigen og Guds Rige. Verdslige og religiøse Betragtninger Jyllands-Posten 6. december 1931      
Nok en Gang „Cant“ Politiken (Pol) 8. december 1931      
Berlingske Tidende og „En Idealist“ Berlingske Aften (BA) 11. december 1931      
Kirke og Teater: Fra Athen til Kongens Nytorv Jyllands-Posten 13. december 1931      
Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Jyllands-Posten 15. december 1931      
Julens Eventyr Jyllands-Posten 25. december 1931      
Ikke Brød, men Arbejde Berlingske Tidende (BET) 1. januar 1932      
Pastor Munks Svar: Svar til Hr. Kommunelærer Alfred Lund, Randers Kristeligt Dagblad (KD) 21. januar 1932      
En Præst i Mikrofonen Jyllands-Posten 13. februar 1932      
En Hilsen: Fra Pastor Kaj Munk Dagens Nyheder (DN) 1. marts 1932      
Valg af Tysklands Chauffør Jyllands-Posten 13. marts 1932      
Forlader Arbejderne Kirken? Politiken (Pol) 18. marts 1932      
Kirkens eneste Opgave Herning Dagblad (HeDa) 13. april 1932      
Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Jyllands-Posten 15. april 1932      
Kaj Munks djærve Hyldest til Det kgl. Teater Politiken (Pol) 10. maj 1932      
Det kgl. Teaters Fremtid Jyllands-Posten 15. maj 1932      
Skatten i Lerkar. Pastor Otto Larsen og hans Bedrift Jyllands-Posten 21. maj 1932      
Skatten i Lerkar. Pastor Otto Larsens Bog Jyllands-Posten 22. maj 1932      
Paul Tarse Berlingske Aften (BA) 2. juli 1932      
Kirkelig Religionsanstalt Berlingske Aften (BA) 6. august 1932      
Kirke eller Religionsanstalt Berlingske Aften (BA) 31. august 1932      
Bekendelse Betty Nansen Teatrets program (BNT) 2. september 1932      
Drøm om en Høstfest Jyllands-Posten 4. september 1932      
Om Miraklet Jyllands-Posten 11. september 1932      
Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Jyllands-Posten 18. september 1932      
Bør Kristendommen afskaffes Jyllands-Posten 25. september 1932      
I Begyndelsen var Ordet Berlingske Aften (BA) 30. september 1932      
Skatten i Lerkar. Pastor Otto Larsens Forsvar Jyllands-Posten 2. oktober 1932      
Rigtig Udtydning af et Skriftsted Berlingske Aften (BA) 8. oktober 1932      
Kaj Munks Svar til Pastor Fibiger Jyllands-Posten 9. oktober 1932      
Ruths Bog Jyllands-Posten 16. oktober 1932      
En Mand og hans Fjende Berlingske Tidende (BET) 25. oktober 1932      
Intelligensen i Nedgang? Dagens Nyheder (DN) 27. oktober 1932      
Den forraadte Kristendom Jyllands-Posten 28. oktober 1932      
En Mand og hans Fjende. Barthianerne og deres Skjald Jyllands-Posten 30. oktober 1932      
„Ordet“ 10. november 1932      
Kaj Munks Prolog til Det kgl. Teaters Bjørnson-Mindeforestilling Dagens Nyheder (DN) 9. december 1932      
"I Vildmarkens Skjul" Jyllands-Posten 11. december 1932      
„Guds grønne Enge“ paa Kungliga Dramatiska Teatern I Berlingske Aften (BA) 16. december 1932      
„Guds grønne Enge“ paa Kungliga Dramatiska Teatern II Berlingske Aften (BA) 19. december 1932      
Julehilsen til de forknytte Jyllands-Posten 25. december 1932      
Mor ler Dagens Nyheder (DN) 1. januar 1933      
Hvorfor tøver Biskop Ostenfeld? Jyllands-Posten 22. januar 1933      
Dogmefri Kristendom Dagens Nyheder (DN) 29. januar 1933      
Hr. Norlev og hans Venner Jyllands-Posten 5. februar 1933      
Altid Det kgl. Teater Berlingske Aften (BA) 8. marts 1933      
Hilsen fra London Jyllands-Posten 12. marts 1933      
Det nye Tyskland Jyllands-Posten 26. marts 1933      
Tyskland og Hauptmann von Köpenich Berlingske Aften (BA) 27. marts 1933      
Rigsdags-Teater Jyllands-Posten 2. april 1933      
Marcus Lauesen og Konsulenten Jyllands-Posten 9. april 1933      
Smaanyt fra Verdensteatrene Berlingske Aften (BA) 12. april 1933      
Et svar Berlingske Aften (BA) 18. april 1933      
Guds grønne Enge og det tyske Jødehad Jyllands-Posten 25. april 1933      
Et nyt Skuespil ved Sæsonens Slutning Berlingske Aften (BA) 4. maj 1933      
Lille-Bror DD. maj 1933      
Det spiritistiske Røre Jyllands-Posten 16. juli 1933      
Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Jyllands-Posten 3. september 1933      
Hvad Grundtvig vilde Jyllands-Posten 10. september 1933      
Dansk teater 1933 Forum (Fo) DD. september 1933      
Forhindringskørslen i Vestjylland Jyllands-Posten 8. oktober 1933      
Ved Indgangen til „Engene“ Berlingske Aften (BA) 27. oktober 1933      
Op og ned og op igen Berlingske Tidende Søndag (BTS) 29. oktober 1933      
Religions-Diktatur i Folkeskolen Jyllands-Posten 5. november 1933      
David og Vi Det kgl. Teaters program (DKT) 9. november 1933      
Pastor Kaj Munks Svar Jyllands-Posten 15. november 1933      
Marcus Lauesen og hans Kritikere Berlingske Aften (BA) 18. november 1933      
Til Georg Bleckingberg Berlingske Aften (BA) 22. november 1933      
Hvorfor Usandhed, Hr. Criticus? Berlingske Aften (BA) 23. november 1933      
Sukces og Fiasko Jyllands-Posten 23. november 1933      
Til Selvforsvar Berlingske Aften (BA) 2. december 1933      
Afsluttende Svar til Chr. Reventlow Berlingske Aften (BA) 6. december 1933      
Sukket efter Hitler Jyllands-Posten 10. december 1933      
Ringkøbing Veje. En lille Slutbemærkning Jyllands-Posten 14. december 1933      
Jul i Mørket Jyllands-Posten 24. december 1933      
Saa pakker vi Kufferten Jyllands-Posten 21. januar 1934      
Ned gennem Vestjylland Jyllands-Posten 28. januar 1934      
Sønderjydske Fortrædeligheder Jyllands-Posten 4. februar 1934      
Alle Mand i Gang med at dige Jyllands-Posten 11. februar 1934      
Sønderjyllands Prinsesse Jyllands-Posten 18. februar 1934      
Teatret i Det tredie Rige Berlingske Aften (BA) 24. februar 1934      
Sjælden Gæst i Peterskirken Dagens Nyheder (DN) 25. februar 1934      
Gennem Hitlers Tyskland Jyllands-Posten 25. februar 1934      
To Digte af Kaj Munk: „Saa kan Hovedet gro igen“ og „Tilfældet Hitler?“ Aandehullet (AAH) DD. februar 1934      
Over Alperne til Venezia Jyllands-Posten 4. marts 1934      
Den evige Stad i Dag og i Gaar Jyllands-Posten 11. marts 1934      
Vesuv, Capri og Pompeji Jyllands-Posten 18. marts 1934      
Ved Lolliken Christian Gulmanns Død Berlingske Aften (BA) 19. marts 1934      
To Herskeres Hærskue Jyllands-Posten 25. marts 1934      
Skytung luder over Grave Jyllands-Posten 1. april 1934      
Søndagmorgen i Jerusalem Jyllands-Posten 1. april 1934      
Til Nilfloden gennem Suez Jyllands-Posten 8. april 1934      
Blomsterne ved Nazaret Berlingske Tidende (BET) 15. april 1934      
Passiar ved Pyramiderne Jyllands-Posten 15. april 1934      
Æslet i Bethlehem Berlingske Tidende (BET) 22. april 1934      
Et Interview med Sfinxen Jyllands-Posten 22. april 1934      
Bethlehemsstjernerne Berlingske Tidende (BET) 29. april 1934      
Ad Luftvejen til Jerusalem Jyllands-Posten 29. april 1934      
Præster og Syndere Berlingske Aften (BA) 4. maj 1934      
Maa Præster være Mennesker? Præsteforeningens Blad (PB) 4. maj 1934      
Haandlangeren i Nazaret Berlingske Tidende (BET) 6. maj 1934      
Og nærved Staden græd han over den Jyllands-Posten 6. maj 1934      
Duen i Galilæa Berlingske Tidende (BET) 13. maj 1934      
Et Bethlehem uden Stjerner Jyllands-Posten 13. maj 1934      
Svar til en Tilskuer til Tiden Dagens Nyheder (DN) 15. maj 1934      
Bølgerne ved Tiberias Berlingske Tidende (BET) 20. maj 1934      
Til Nazaret og Genezaret Sø Jyllands-Posten 20. maj 1934      
Denne Rute fulgte Paulus Jyllands-Posten 27. maj 1934      
Tre Verdensdele og Vedersø Jyllands-Posten 3. juni 1934      
En Digters Vej Berlingske Aften (BA) 23. juni 1934      
Til de faldne Sønderjyder Nationaltidende (Nat) 30. juni 1934      
Kaj Munk protesterer Forum (Fo) DD. juli 1934      
En Kvinde af Folket Dagens Nyheder (DN) 26. august 1934      
3.000 kroner Berlingske Tidende Søndag (BTS) 9. september 1934      
En ganske almindelig Folkekirkepræst Dagens Nyheder (DN) 13. december 1934      
Nissegæst ved Englefest Jyllands-Posten 25. december 1934      
Kaj Munk anmelder Circus Juris Social-Demokraten (SocDem) 9. februar 1935      
Er det nødvendigt? Nævningetingets Dom over Karlene fra Fannerup Jyllands-Posten 24. februar 1935      
Bodil Ipsen-Kaj Munk-Dr. Fejos-Filmen Berlingske Tidende Søndag (BTS) 3. marts 1935      
Retfærdighed før Barmhjertighed Jyllands-Posten 10. marts 1935      
Kaj Munk taler med Shakespeare Forum (Fo) DD. marts 1935      
Det, der ikke er raaddent Dagens Nyheder (DN) 7. april 1935      
Velkommen, Oxford til Danmark Jyllands-Posten 7. april 1935      
Oxfordbevægelsen og Evangeliet Jyllands-Posten 18. april 1935      
Bekendelse fra Vedersø Dagens Nyheders Tillæg Søndag (DNT) 21. april 1935      
Paaske-Evangeliet og Verdens Undergang Jyllands-Posten 21. april 1935      
Ved Teatersæsonens Slutning Dagens Nyheder (DN) 12. maj 1935      
En Eftermiddag i Bruxelles Jyllands-Posten 17. maj 1935      
Danmark engelsk eller skandinavisk? Betragtninger ved Kronprinsbrylluppet i Stockholm Jyllands-Posten 19. maj 1935      
Paa al min Færd Jyllands-Posten 9. juni 1935      
Rejs med til Pinsen Jyllands-Posten 9. juni 1935      
Livet i Vedersø Præstegaard I Hus og Frue (HF) 28. juni 1935      
Kaj Munks Tale til Dansk-Amerikanere 4. juli 1935      
Tale ved Ræbildfesten: Hylden der kun snakker Dansk Aalborg Amtstidende (AAA) 5. juli 1935      
Livet i Vedersø Præstegaard II Hus og Frue (HF) 5. juli 1935      
Livet i Vedersø Præstegaard III Hus og Frue (HF) 12. juli 1935      
Livet i Vedersø Præstegaard IV Hus og Frue (HF) 19. juli 1935      
En Statsministers Endeligt Jyllands-Posten 1. august 1935      
Det sete afhænger af Aviserne Jyllands-Posten 18. august 1935      
Oxfordbevægelsen og dens Mænd Jyllands-Posten 26. august 1935      
Tyra paa Volden. Saadan fortæller Sven Aggesen Dagens Nyheder (DN) 30. august 1935      
To Diktaturstaters to Overgreb Jyllands-Posten 1. september 1935      
Sønderjyllands særlige Opgave. Her er det, Danmarks Sjæl for Alvor skal gro! Jyllands-Posten 15. september 1935      
Gamle Danmark skal bestaa Jyllands-Posten 27. oktober 1935      
Gud er ingen »Virkelighed« Jyllands-Posten 10. november 1935      
To Mand frem for en Enke 25. december 1935      
Glædelig Jul Jyllands-Posten 25. december 1935      
Sang til Danmark Haderslev-Samfundets Aarsskrift (HSA) DD. MM 1935      
Hyldest og Tak til min Mindernes By Lollands-Posten (LP) 1. januar 1936      
Paa Post for Ræv Jyllands-Posten 12. januar 1936      
Johan, Manden fra æ Havbjerge Jyllands-Posten 26. januar 1936      
Kristendom, Barthianisme og Teater Dagens Nyheder (DN) 9. februar 1936      
Paa Visit hos en Digter: Interview med Dramatikeren Kaj Munk om hans nye Stykke Jyllands-Posten 9. februar 1936      
Et Svar B.T. (BT) 19. februar 1936      
Oxford-Premieren hos Betty Nansen Dagens Nyheder (DN) 22. februar 1936      
Hvor bor de Hjemløse? Dagens Nyheder (DN) 25. februar 1936      
Den hvide Dame paa Heden Jyllands-Posten 1. marts 1936      
„Kentaur“ paa Det Kgl. Dagens Nyheder (DN) 4. marts 1936      
„Sørensen“ Dagens Nyheder (DN) 4. marts 1936      
Hun skød som en Djævel Dagens Nyheder 8. marts 1936      
Lad os ikke skabe os -! Ærlige Successer og ditto Fiaskoer udbedes! B.T. (BT) 12. marts 1936      
Evigheden og Vaaren Jyllands-Posten 15. marts 1936      
Knib, knib, Nordenvind Jyllands-Posten 15. marts 1936      
En københavnsk Kavaler Dagens Nyheder (DN) 20. marts 1936      
Ordets Kunst har trange Kaar Demokraten Aarhus (DAA) 24. marts 1936      
Dansk Teater ikke saa tosset Dagens Nyheder (DN) 29. marts 1936      
Plet Dagens Nyheder (DN) 30. marts 1936      
Opraab. Til alle stemmeberettigede her! DD. marts 1936      
Er der Røre i Bethesda-Dammen? Uge-Journalen (UJ) DD. marts 1936      
Samtale med en Minister Dagens Nyheder (DN) 9. april 1936      
Paaskens Indhold Jyllands-Posten 12. april 1936      
Hvad vi skylder os selv og vore Børn Berlingske Tidende (BET) 15. april 1936      
Sønderjyllands Sag er Danmarks Sag Jyllands-Posten 16. april 1936      
Teateraftener i Oslo Dagens Nyheder (DN) 19. april 1936      
Kaj Munk anmelder Premièren paa det Kgl. Dagens Nyheder (DN) 25. april 1936      
Kollegapassiar efter „Nora“ Dagens Nyheder (DN) 28. april 1936      
Gud, Mennesket og Kirken Jyllands-Posten 10. maj 1936      
Sjældent og sent men godt Dagens Nyheder (DN) 24. maj 1936      
Er der Tid endnu? Dagens Nyheder (DN) 31. maj 1936      
Barnet er Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen Jyllands-Posten 31. maj 1936      
Lauesen om Luther Jyllands-Posten 14. juni 1936      
Den Sommer og den Sø Jyllands-Posten 12. juli 1936      
Urfuglejagten gik ind Nationaltidende 19. juli 1936      
Urhanen, Hedens Pasha Jyllands-Posten 26. juli 1936      
Svalerne Nationaltidende 26. juli 1936      
Andejagten Nationaltidende 2. august 1936      
En Overraskelsernes Mand Nationaltidende (Nat) 7. august 1936      
Høsttanker Nationaltidende 9. august 1936      
Lykkelige Danmark! Nationaltidende 16. august 1936      
Om Bibelvidenskabelighed Nationaltidende (Nat) 18. august 1936      
De mørke Nætter Nationaltidende 23. august 1936      
Oxford igen Nationaltidende (Nat) 28. august 1936      
Augustmorgen Nationaltidende 30. august 1936      
Maaneblæst Nationaltidende 6. september 1936      
Smaabyens Sjæl Jyllands-Posten 13. september 1936      
Sæbeboblen Nationaltidende 13. september 1936      
Mellem Fjord og Hav Nationaltidende (Nat) 16. september 1936      
Den liden graa Høne Nationaltidende 20. september 1936      
Den liden graa Høne II Nationaltidende 27. september 1936      
Dansk Teater paa Afgrundens Rand Forum (Fo) DD. september 1936      
Langøret Letfod Nationaltidende 4. oktober 1936      
Den personificerede Nationaltidende 11. oktober 1936      
Høstrosen Nationaltidende 18. oktober 1936      
Ved Reformations-Jubilæet I. Hvad der skete Jyllands-Posten 25. oktober 1936      
Storm Nationaltidende 25. oktober 1936      
Ved Reformations-Jubilæet II. Den bange Luther Jyllands-Posten 1. november 1936      
Saa blæser det op igen Nationaltidende 1. november 1936      
Jubilæums-Skrupler Nationaltidende (Nat) 7. november 1936      
Ved Reformations-Jubilæet III. Mandfolket Hr. Morten Jyllands-Posten 8. november 1936      
Trampejagt Nationaltidende 8. november 1936      
Ved Reformations-Jubilæet IV. I Dag og i Overmorgen Jyllands-Posten 15. november 1936      
De fæle Jægere Nationaltidende 15. november 1936      
Også et Reformationsskrift Nationaltidende (Nat) 20. november 1936      
Paa Jagt i Verdensrummet Nationaltidende 22. november 1936      
Det kristenfjendske Tyskland Jyllands-Posten 29. november 1936      
Med lidt Malice Nationaltidende 29. november 1936      
Den Sønderjydske Biskop Nationaltidende (Nat) 5. december 1936      
En Herrens Tjener Nationaltidende (Nat) 5. december 1936      
Som vi Mennesker Jyllands-Posten 6. december 1936      
Om at komme sig Nationaltidende 6. december 1936      
De Pokkers Fasaner Nationaltidende 13. december 1936      
Bag Taagen Dansk Jagttidende (DaJa) 15. december 1936      
Træet paa Digevolden Flensborg Avis (FA) 19. december 1936      
Juleharen Nationaltidende 20. december 1936      
Julens Uovervindelighed Uge-Journalen (UJ) 24. december 1936      
Vor Frelsers Fest Jyllands-Posten 25. december 1936      
Jagten endt Nationaltidende 27. december 1936      
Syndernes Forladelse Dansk Jul – Hus og Frue (DaJuHF) DD. december 1936      
En samvetsfråga Jultrevnad: Utgiven till Förmån för de Blinda (JT) DD. december 1936      
Forfølgelsen af de Ufødte Jyllands-Posten 7. februar 1937      
I Brændingen Betty Nansen Teatrets program (BNT) 25. februar 1937      
Teater er Virkelighed Nationaltidende (Nat) 26. februar 1937      
Forbryder og Biskop Jyllands-Posten 28. februar 1937      
Hvad har han gjort? Jyllands-Posten 12. marts 1937      
Hans Liv Var Aand Nationaltidende (Nat) 24. marts 1937      
Den levende Sten Jyllands-Posten 28. marts 1937      
Helge Rode – den Rejsende Nationaltidende (Nat) 28. marts 1937      
En Biskop i Norge Nationaltidende (Nat) 20. april 1937      
Hvordan faar vi Foraar? Jyllands-Posten 2. maj 1937      
Til Kong Christian den Tiende Nationaltidende (Nat) 15. maj 1937      
Farvel til en Ven Jyllands-Posten 23. maj 1937      
Vi kan ikke leve uden Teater Nationaltidende (Nat) 3. juni 1937      
Skuespillerne – og ikke Postyret Nationaltidende (Nat) 4. juni 1937      
Nu blunder din lyse Nat Jyllands-Posten 13. juni 1937      
Barnet og Dyndkongen. Besøg i Store Vildmose Jyllands-Posten 27. juni 1937      
Præsters Frihed til at trodse paa Ordet Jyllands-Posten 18. juli 1937      
Hjallerup Søndagsmarked Jyllands-Posten 4. august 1937      
Ro om Affæren Jyllands-Posten 20. august 1937      
Diakonisserne fortjener Hjælp Nationaltidende (Nat) 31. august 1937      
Bekkasinerne Nationaltidende 12. september 1937      
Et Lyngtern Nationaltidende 19. september 1937      
Septemberjagten Nationaltidende 26. september 1937      
En sædelig Hare Nationaltidende 3. oktober 1937      
Urkokken Nationaltidende 10. oktober 1937      
Andejagt Nationaltidende 17. oktober 1937      
Doktorlatin Nationaltidende 24. oktober 1937      
Om Præsten i Menigheden Nationaltidende (Nat) 27. oktober 1937      
Støverjagt Nationaltidende 31. oktober 1937      
I Brændingen: Om et Stykkes Skæbne Jyllands-Posten 7. november 1937      
Den nye Støver Nationaltidende 7. november 1937      
Et Skrift om Opstandelsen Nationaltidende (Nat) 13. november 1937      
Om Kritikerne: Svar til Lektor Gundel Jyllands-Posten 14. november 1937      
Morgensoldis Nationaltidende 14. november 1937      
Kaj Munk og Overretssagfører E. Krenchels Bog Nationaltidende (Nat) 20. november 1937      
Skalpejagt Nationaltidende 21. november 1937      
Om Jenny Kammersgaard: Og om Sport i det hele taget Jyllands-Posten 28. november 1937      
De lollandske Agerhøns Nationaltidende 28. november 1937      
Begivenhedsrig Aften paa Det kgl. Nationaltidende (Nat) 5. december 1937      
De vilde Gæs Nationaltidende 6. december 1937      
Gamle Puk Nationaltidende 12. december 1937      
Gravjagt 15. december 1937      
Juleharen Nationaltidende 19. december 1937      
Bogen om Maribo I. Lollands-Posten (LP) 24. december 1937      
Stjernesolen Jyllands-Posten 25. december 1937      
Farvel for i Aar Nationaltidende 26. december 1937      
Undervejs Børn – Alle Forældres Blad (BF) DD. december 1937      
Forord til Pilatus Nyt Nordisk Forlag (NNF) DD. december 1937      
Himmel og Jord: Kronikker m.m.      
Om En Idealist første Gang Nationaltidende (Nat) 25. januar 1938      
Lette Bølge, naar du blaaner Jyllands-Posten 27. januar 1938      
Oh Paris! Jyllands-Posten 30. januar 1938      
En Digter Ekko (EO) DD. januar 1938      
Se bare! dansk Film kan Nationaltidende (Nat) 14. februar 1938      
"Demokratiet har Raad til at fejle" Jyllands-Posten 13. marts 1938      
Et bitte Barn blir døbt hos Ivers — Nationaltidende (Nat) 13. marts 1938      
Jesus i Gummistøvler Jyllands-Posten 3. april 1938      
Giv Agt! Nu gælder det — Nationaltidende (Nat) 8. april 1938      
Et Paaskedigt Berlingske Tidende Søndag (BTS) 17. april 1938      
For Grundtvigskirken Jyllands-Posten 17. april 1938      
Ny Vin i nye Kar Jyllands-Posten 13. maj 1938      
Krigen – og den Kristne Nationaltidende (Nat) 22. maj 1938      
Livsappetit i en Sandstormssommer Nationaltidende (Nat) 29. maj 1938      
De dovne Præster Jyllands-Posten 26. juni 1938      
Kvindelige Præster Jyllands-Posten 8. juli 1938      
Saml dig, Nord! til eet Rige Nationaltidende (Nat) 10. juli 1938      
Sværg det, Drenge, smil det, Piger 14. juli 1938      
Jydernes Konge Nationaltidende 24. juli 1938      
Regnspoverne paa Heden Nationaltidende 31. juli 1938      
Første August Nationaltidende 7. august 1938      
Den nye Skov Nationaltidende 14. august 1938      
De vilde Duer Nationaltidende 21. august 1938      
Jorden brænder Folketeatrets program (FTP) 27. august 1938      
Og dermed gik han sejerrig — Nationaltidende (Nat) 27. august 1938      
Den sidste lyse Nat Jyllands-Posten 28. august 1938      
Ogsaa en Jagt Nationaltidende 28. august 1938      
Hakon Holm Nationaltidende 4. september 1938      
Ny Jagtbog Nationaltidende 11. september 1938      
Der var Ræv derinde Nationaltidende 18. september 1938      
Og nu kom Mikkel ud Nationaltidende 25. september 1938      
Kragetogtet Nationaltidende 2. oktober 1938      
Jagtbrev fra Lolland Nationaltidende 9. oktober 1938      
Om Brugen af Aaleruser Nationaltidende 16. oktober 1938      
Den kære Mester Johannes Jyllands-Posten 21. oktober 1938      
Kaj Munk om Gymnasie-Skolegang: „Hvad er det at gaa i skole?“ Lolland-Falsters Folketidende (LFF) 21. oktober 1938      
Hvor holdt vi af ham — Nationaltidende (Nat) 21. oktober 1938      
Om Brugen af en Aaleruse / Om Brugen af Aaleruser II Nationaltidende 23. oktober 1938      
Kaj Munks Svar Social-Demokraten (SocDem) 29. oktober 1938      
Mere om Ræve Nationaltidende 30. oktober 1938      
Lad Sømandsmissionen faa nogle Penge Berlingske Tidende (BET) 1. november 1938      
Aarets sidste Agerhøne Nationaltidende 6. november 1938      
2 Gange Tak og en stor Gang til Nationaltidende (Nat) 8. november 1938      
En Martyr Nationaltidende 13. november 1938      
Aabent Brev til Mussolini Jyllands-Posten 17. november 1938      
Skovsnæppen Nationaltidende 20. november 1938      
Mine unge Medstuderende! Studenterforeningens program (StFo) 26. november 1938      
Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Jyllands-Posten 27. november 1938      
Inden Skuddet falder Nationaltidende 27. november 1938      
Klap Nationaltidende 4. december 1938      
Slægtsbiblen Jyllands-Posten 11. december 1938      
Fred Nationaltidende 11. december 1938      
Kirken og Teatret Hjemmet (Hj) 17. december 1938      
Den store Politik Nationaltidende (Nat) 17. december 1938      
De fik den da vel? Nationaltidende 18. december 1938      
Rosen paa Betlehemsletten Flensborg Avis (FA) 23. december 1938      
Alvorlig Jul Jyllands-Posten 25. december 1938      
Julebrev fra en Jægersmand Nationaltidende (Nat) 26. december 1938      
En Nøgle er en Verden Arnold Buscks julekatalog (ArBu) DD. december 1938      
Til Minde om Dr. Agersnap Dansk Jagttidende (DaJa) 15. januar 1939      
Bogen om Maribo II. Lollands-Posten (LP) 26. januar 1939      
Ved Fejghed opnaas intet Jyllands-Posten 29. januar 1939      
Præsten fra Vedersø knipser nogle Snapshots Nakskov Tidende (Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby) (NT) 11. februar 1939      
Kaj Munk om Stadier paa Livets Vej Nakskov Tidende (Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby) (NT) 14. februar 1939      
Brændende Europa Jyllands-Posten 26. marts 1939      
Stakkels Kaj Jyllands-Posten 2. april 1939      
Paaskens "Opad" Jyllands-Posten 9. april 1939      
Mindekantate ved Mindegudstjenesten i Sønderborg Kirke paa 75 Aars Dagen for Kampen paa Dybbøl Nationaltidende (Nat) 19. april 1939      
Forord til „Puslespil“ Folketeatrets program (FTP) 5. maj 1939      
Slag til højre og venstre — Nationaltidende (Nat) 5. maj 1939      
Eduard Geismar – som han var Nationaltidende (Nat) 19. maj 1939      
En halv Snes Grundlove Jyllands-Posten 21. maj 1939      
Glædelig Pinse Jyllands-Posten 28. maj 1939      
Giv dem Lov til at dø! Jyllands-Posten 13. august 1939      
Han gør alle Ting vel Jyllands-Posten 20. august 1939      
Sæt Korset imod Krigen Jyllands-Posten 10. september 1939      
Beskrivelse af Kaj Munks sogn Nationaltidende (Nat) 17. september 1939      
The Masque of Kings Forum (Fo) DD. september 1939      
Lad os tage fat Jyllands-Posten 5. november 1939      
Et Familieportræt Jyllands-Posten 12. november 1939      
En ny Bibelhistorie Jyllands-Posten 26. november 1939      
Svend Borberg vasker sine Hænder Nationaltidende (Nat) 12. december 1939      
En Tak til vor Provst Ringkøbing Amts Dagblad (RAD) 14. december 1939      
Eduard Geismar 20. december 1939      
Versificeret Hilsen til Kromanden i Snøde 21. december 1939      
Glædelig Jul Jyllands-Posten 24. december 1939      
Evangeliet og den danske Folkekarakter Dansk Kirkeliv (DKL) DD. december 1939      
Vestjylland DD. MM 1939      
Tempelvers Politiken (Pol) 20. januar 1940      
Dagen er inde Jyllands-Posten 28. januar 1940      
Dagen er inde Jyllands-Posten 28. januar 1940      
En Blomstertur i Snestorm Nationaltidende (Nat) 28. januar 1940      
Januar Berlingske Aften (BA) 31. januar 1940      
Den Stund jeg vidste jeg elskede dig 1. februar 1940      
De finske Drenge. Prolog ved de aarhusianske Sportsmænds Finlands-Aften Jyllands-Posten 6. februar 1940      
Menneskespil Nationaltidende (Nat) 16. februar 1940      
Om Anna Sophie Judith Nationaltidende (Nat) 17. februar 1940      
Februar Berlingske Aften (BA) 29. februar 1940      
Til Kamp for Freden. Til jer, som er beredt til at give det bedste, I har – Livet! Gyldendals Forlag (GF) DD. februar 1940      
Det haster Nationaltidende (Nat) 1. marts 1940      
Paaske for Finland Nationaltidende (Nat) 15. marts 1940      
Norden i Smeltediglen Jyllands-Posten 17. marts 1940      
Prolog. Det regner med Blod over Jorden 18. marts 1940      
Kære Hr. Jens Jørgensen 19. marts 1940      
Marts Berlingske Aften (BA) 30. marts 1940      
Kejseren af Portugalien og Diktatorerne Nationaltidende (Nat) 31. marts 1940      
Bro og front Grænselandet (GL) 5. april 1940      
Nok frygte, men ikke forfærdes Jyllands-Posten 14. april 1940      
Foraarets Fugle Jyllands-Posten 28. april 1940      
April Berlingske Aften (BA) 30. april 1940      
Flensborg Avis Danskeren (Da) DD. april 1940      
Mens vi venter Nationaltidende (Nat) 7. maj 1940      
Oppebie Jyllands-Posten 12. maj 1940      
Danmark Nationaltidende (Nat) 19. maj 1940      
Maj Berlingske Aften (BA) 31. maj 1940      
Brev til Fru Lausten Hagerups Forlag (HaFo) DD. maj 1940      
Hvor gaar vi hen? Studenterbladet (SB) DD. maj 1940      
Dansk Teaters Værdi Jyllands-Posten 5. juni 1940      
Et Folks Ungdom er et Folks Fremtid Heimdal (He) 19. juni 1940      
Juni Berlingske Aften (BA) 29. juni 1940      
Den nordiske Tanke Nordisk Revue (NR) DD. juni 1940      
Brev til en Dame i Jonstrup Hagerups Forlag (HaFo) 1. juli 1940      
Juli Berlingske Aften (BA) 31. juli 1940      
Uddrag af Kaj Munks Tale ved Studenterforeningens Sommermøde paa Gerlev den 18. August 1940 18. august 1940      
August Berlingske Aften (BA) 31. august 1940      
Lad der ske noget – – – Nationaltidende (Nat) 1. september 1940      
Naar Havgangen gaar og Stormene blæser Nationaltidende (Nat) 11. september 1940      
Det ligner jo ikke – I Nationaltidende (Nat) 16. september 1940      
I et Land som vort – – Det kgl. Teaters program (DKT) 17. september 1940      
Det ligner jo ikke – II Nationaltidende (Nat) 17. september 1940      
Bøn for Kongen Nationaltidende (Nat) 26. september 1940      
September Berlingske Aften (BA) 30. september 1940      
Oktober Berlingske Aften (BA) 31. oktober 1940      
Danmark, der fødes Det tredje Standpunkt (DTS) DD. oktober 1940      
Da jeg var Klokker: 1922 Regensen – Regensianersamfundets Medlemsblad (Reg) DD. oktober 1940      
En Dreng paa Lolland Nationaltidende (Nat) 3. november 1940      
Nøglen til Forstaaelsen af Stykket Morgenavisen, Bergen (MB) 9. november 1940      
Der brænder en Ild Nationaltidende (Nat) 17. november 1940      
Hyldest til den danske Cykle Nationaltidende (Nat) 24. november 1940      
November Berlingske Aften (BA) 30. november 1940      
Det gamle forpligter til det ny Nationaltidende (Nat) 30. november 1940      
Vers om Herning Gymnasiebladet „Spectacle“ i Herning (GSH) DD. november 1940      
Nyt fra Bogladen Nationaltidende (Nat) 7. december 1940      
Provinsteatret Nationaltidende (Nat) 8. december 1940      
Et haardført og nøjsomt Danmark Nationaltidende (Nat) 12. december 1940      
Syng om Freden, Guds Engle 20. december 1940      
Juleaften hos gamle Maren 24. december 1940      
Glædelig Jul, Danmark, fra Vedersø! Billedbladet (BiBl) 24. december 1940      
Jule-Evangeliet Nationaltidende (Nat) 24. december 1940      
Julens Kærne Jyllands-Posten 25. december 1940      
Den, som vil, kan væbne sit Væsens Frihed selv med ufri Haand Nyt Nordisk Forlag (NNF) DD. MM 1940      
December Berlingske Aften (BA) 11. januar 1941      
Tale til Gymnasiaster Gymnasiastbladet (GB) 17. januar 1941      
Den danske Flagsang Jyllands-Posten 28. januar 1941      
Ved et nyt Aars Begyndelse – Tre Spørgsmaal, besvaret af kendte Personligheder DD. januar 1941      
Den danske Kongekrone Jyllands-Posten 23. februar 1941      
Hvad jeg er født til — Og hvad jeg er døbt til Holstebro Dagblad (HD) 4. marts 1941      
Ernst Christiansens Død Nationaltidende (Nat) 5. marts 1941      
Fru Constance Leth Nationaltidende (Nat) 13. marts 1941      
Nordens Moder Nationaltidende (Nat) 20. marts 1941      
Mit Fædreland er Norden Nationaltidende (Nat) 22. marts 1941      
Skandinavismen Jyllands-Posten 23. marts 1941      
Paaske for vort Folk Jyllands-Posten 13. april 1941      
Sangen om Danmark Jyllands-Posten 20. april 1941      
Nu kræver Danmark .... Jyllands-Posten 24. maj 1941      
Pinsen har Bud til os alle Jyllands-Posten 1. juni 1941      
Pilatus-Spillet Jyllands-Posten 6. juli 1941      
Ikke Frivillige til Finland nu! Nyt fra Dansk Samling (NDS) 19. juli 1941      
En død Bogs levende Tale Jyllands-Posten 10. august 1941      
Præstens Gerning i Dag Præsteforeningens Blad (PB) 19. september 1941      
Prædiken paa Kongens Fødselsdag Jyllands-Posten 27. september 1941      
Hvorlænge – Hagerups Forlag (HaFo) 27. november 1941      
Kristendom og Tolerance Berlingske Tidende (BET) 29. november 1941      
Mit bedste Juleminde Vestkysten (VK) 19. december 1941      
Juleaften – da er jeg Lollik…! Nakskov Tidende (Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby) (NT) 24. december 1941      
Stjernerne Jyllands-Posten 25. december 1941      
De Stjerner paa Himlen – Slesvigske Kvinders Julebog (SKJ) DD. december 1941      
Minder om I.C. I Jyllands-Posten 11. januar 1942      
Minder om I.C. II Jyllands-Posten 12. januar 1942      
Kaj Munk digter til Regens-Barberen Berlingske Aften (BA) 24. januar 1942      
Det tredje Standpunkt og Foreningen Dansk Samling Dansk Samlings Nytaarshilsen (DSN) DD. januar 1942      
Fra min Vinkælder Jyllands-Posten 22. februar 1942      
Saadan gik det denne Gang Jyllands-Posten 22. februar 1942      
Vore Søfolk i fremmede Havne Berlingske Tidende Magasin (BTM) 1. marts 1942      
Sammenholdet Jyllands-Posten 15. marts 1942      
Præsten, der ikke blev Biskop Jyllands-Posten 5. april 1942      
Bekendtgørelse til Danske Boghandlere 8. april 1942      
Den danske Kirke er blevet opskræmt – – – Det tredje Standpunkt (DTS) 8. april 1942      
Den Kristna Kulturen Stockholms-Tidningen (Stockholms-Dagblad) (ST) 19. april 1942      
Fra Ødemarker til Storskove: Poul Hansens nye Bog Berlingske Tidende (BET) 28. april 1942      
De allerførste Penge 29. april 1942      
„Skulde man i Gudsfrygt…“ Demokraten Aarhus (DAA) 1. maj 1942      
Sangblad til Anna-Grete Skytte og Niels Peter Halkjers Bryllup i Vedersø Kirke søndag den 3. maj 1942 3. maj 1942      
Til Dyttes Bryllup 3. maj 1942      
Der sker mærkelige Ting Jyllands-Posten 10. maj 1942      
Mit første Møde med -? B.T. (BT) 25. maj 1942      
En ny Salmebog? - Nej! Jyllands-Posten 14. juni 1942      
Hilsen fra Vedersø Akademisk Tidsskrift (AkTi) 23. juni 1942      
Brev til Pastor Edvard Pedersen Bogen „Churchill Klubben“ (Branners Forlag 1945) (ChKl) 26. juni 1942      
Russernes Opgave Stud. jur. (meddelelsesorgan for studenterrådene) (StJu) DD. juni 1942      
Paa Hjørnet af Mellemgade – Lollands-Posten (LP) 29. august 1942      
Af mine Erindringer: Far og Mor Jyllands-Posten 30. august 1942      
Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Jyllands-Posten 6. september 1942      
Af de tre smaa Stykker – – Gerda Christophersen-Tourneens forestillingsprogram (GeCh) 9. september 1942      
Kaj Munks Erindringer: Da min Mor døde Jyllands-Posten 13. september 1942      
Kaj Munks Erindringer: Den nye Far og Mor Jyllands-Posten 20. september 1942      
Kaj Munks Erindringer: Huset undet Kastanierne Jyllands-Posten 27. september 1942      
Kaj Munks Erindringer: Foraaret saa sagte kommer Jyllands-Posten 4. oktober 1942      
Augurerne smiler – - – 6. november 1942      
Julehilsen til danske Boghandlere Rundetaarns-Posten (RP) DD. december 1942      
Ringkjøbing, Fjordby, du vor dyre Fødestavn Brevkort (BK) DD. januar 1943      
De onde og de gode og de helt rigtige fra Lolland … Nakskov Tidende (Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby) (NT) 11. februar 1943      
Det meningsløse Angreb paa Knud Kristensen Nakskov Tidende (Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby) (NT) 20. februar 1943      
Johannes V. Jensens Digte Jyllands-Posten 21. februar 1943      
Hvornaar gaar Jorden under? Jyllands-Posten 7. marts 1943      
Mindeord om Nis Petersen: Kaj Munk om sin Fætter, „hvis Talent var tre Gange saa stort som hans“ B.T. (BT) 10. marts 1943      
Nis Petersen in memoriam Jyllands-Posten 14. marts 1943      
Til Betty Nansen Berlingske Aften (BA) 18. marts 1943      
Til Eyvind Johan-Svendsen ved 25 Aars Jubilæet Berlingske Tidende (BET) 19. marts 1943      
Til Lykke, Poul Reumert! Bravo, Mester! Tak, Landsmand! Berlingske Tidende (BET) 25. marts 1943      
Betty Nansen er død Jyllands-Posten 28. marts 1943      
Kaj Munk opfordrer til at stemme paa Dansk Samling Øjeblikket – Dansk Samling (ØDS) DD. marts 1943      
Den Bette Kumpen Jyllands-Posten 4. april 1943      
Hans Majestæt Urkokken Jyllands-Posten 8. april 1943      
Efter Valget — Nyt fra Dansk Samling (NDS) 15. april 1943      
Et dansk Skuespil Jyllands-Posten 18. april 1943      
To Berigtigelser Berlingske Tidende (BET) 25. april 1943      
Til Mændene i „Ulven“ Berlingske Tidende (BET) 13. maj 1943      
15 smaa Kister… Berlingske Tidende (BET) 27. maj 1943      
Ny fransk Krigsbog Jyllands-Posten 30. maj 1943      
Dannebrog Frederikshavns Avis (FrA) 15. juni 1943      
Radikalismens Skalkeskjuler Nyt fra Dansk Samling (NDS) 1. juli 1943      
Kaj Munks Æg Fyns Tidende (FT) 21. juli 1943      
De stemmer for et enigt Norden Det frie Nord (DFN) DD. november 1943      
Ny Bog om Luther Jyllands-Posten 12. december 1943      
Paulus’ Rejse til Rom: Et Afsnit af „Apostlenes Gerninger“ gengivet af Kaj Munk Berlingske Tidende Søndag Magasin (BTSM) 19. december 1943      
Den usynlige Stjerne Jyllands-Posten 25. december 1943      
Steen Steensen Blicher Carl Allers Bogforlag (CAB) DD. MM 1943      
Begrebet „Frisk Syn“ Odense Malerskoles Elevforenings Årsskrift – „Frisk Syn“ (OdMa) DD. MM 1943      
Et norsk Digt om Norge Berlingske Bogtrykkeri (BBT) 3. januar 1944      
Den blaa Anemone DD. januar 1944      
Det unge København K.F.U.M.s Centralforening (KFUM) DD. februar 1944      
Om at li Soya Borgens Billigbøger (BoBi) DD. december 1944      
Kaj Munks Hellig tre Konger-Salme Ringkøbing Amts Dagblad (RAD) 5. januar 1946