Lyrik

Lyrik af Kaj Munk

Titel
  
Udg.år
  
PDF
Den blaa Anemone 0      
Sangen til vor Ø 1934      
Mester med den tunge Tornekrone 1942      
Den blaa Anemone (trykt udgave) 1943      
Hvor højnes Tuerne fjern og nær 1949      
283.Den evige Forsigtighed 1949      
3 Slags Landsmænd under Krig 1949      
Adonis 1949      
Af Jordens Gaver. 1949      
Af Vikingæt 1949      
Af: Aabent Brev til en Minister 1949      
Af: Tyrtaios: 4 Krigssange 1949      
Aftensang for Børnene 1949      
Alle Fronters Gud 1949      
Almægtige Gud 1949      
Andeparret og den fremmede And 1949      
Angst 1949      
April 1949      
August 1949      
Avnerne 1949      
Barnet 1949      
Betlehemsstjernerne 1949      
Bissevejr 1949      
Blæsten og Regnen 1949      
Bods– og Bededagsbøn 1949      
Bort fra dette. 1949      
Brittens Dygtighed 1949      
Bryllupshilsen 1949      
Bøn for Kongen 1949      
Changed 1949      
Cyklevise 1949      
Danmark 1949      
Danmark og Norden 1949      
Danmark, vort Liv 1949      
Danmarkssang 1949      
Dansk Salme 1949      
Dansk Sommervise 1949      
Dansk at være 1949      
Davids 16. Salme 1949      
Davids Sang ved Sauls og Jonatans Lig 1949      
De Faldne 1949      
De finske Drenge. 1949      
De gule Roser og den vilde Vin 1949      
December 1949      
Den blaa Anemone 1949      
Den første Sne 1949      
Den gamle Dag 1949      
Den hvide Sky. 1949      
Den rige og den fattige 1949      
Den sande Grundtvigskirke 1949      
Den selvraadige Omnibus 1949      
Den skjulte Aand 1949      
Den staar der stadig – 1949      
Den største Daad 1949      
Den unge Dag 1949      
Den unge Munk 1949      
Denne Kind. 1949      
Der er intet nyt under Solen 1949      
Det suser som Skoven. 1949      
Elskovsvise i Marts 1949      
Emmaus 1949      
En Helligtrekongersaften–Sang 1949      
En Overraskelse 1949      
En lille bararmet Pige 1949      
Enten–Eller 1949      
Episode fra Landsbyen 1949      
Et Skriftstykke 1949      
Far og Lillemor paa Vej hjem fra Kirke Juleaften 1949      
Februar 1949      
Flaget, der kun lever i sin Kiste 1949      
Fortvivlelsen 1949      
Gaaden 1949      
Gasen som Græsenkemand 1949      
Grisen højt til Vogns 1949      
Gry 1949      
Guden i Mørket 1949      
Guds Bolig 1949      
Gør dem til Skamme! 1949      
Han drev Grædekonerne ud 1949      
Helligtrekongersaften 1949      
Henrykkelse 1949      
Her sælges gamle Kobberkedler som nye 1949      
Herre, vort Herskab 1949      
Holberg–Prolog 1949      
Hr. Direktør Erik Lassen 1949      
Hun: Aah, Dreng, du skal gi' mig din Mund til Kys! 1949      
Hvad ved vi om Fortid, Veninde? 1949      
Hvad volder vel, at jeg dig saadan elsker? 1949      
Hver Slægt skal bygge Riget 1949      
Hvergang dit Hoved føles tungt 1949      
Hvis Mor døde nu! 1949      
Hvor er du smuk! hvor elsker jeg dig, Pige 1949      
Hvor mørkt – Hvor stort 1949      
Hvor skulde jeg vide det fra? 1949      
Hvorlænge – 1949      
Hyldest til Norge 1949      
Hyldest til den danske Cykle 1949      
Hyldestsang til det danske Vejr 1949      
Hymne til Troen 1949      
Høfdebyggere 1949      
I Eisenach 1949      
I dette skumle Fangebur 1949      
I saa da ogsaa 1949      
Ikke Forlig 1949      
Imens han talte 1949      
Januar 1949      
Jeg elsker – 1949      
Jeg har ligget og lyttet 1949      
Jeg længes – 1949      
Jeg sov, men mit Hjerte vaaged; jeg hørte min Elskede banke 1949      
Jeg spurgte de Bøge ved Flensborg Fjord 1949      
Jul i Mørket 1949      
Juleaften 1949      
Julevers fra Landet Kirke 1949      
Juli 1949      
Juni 1949      
Jylland 1949      
Jægersang 1949      
Kammeraternes Glæde 1949      
Kantate ved Regensens Rusgildes Sold 1949      
Knib, knib! Nordenvind 1949      
Kong Salomon 1949      
Kongen 1949      
Konstance. 1949      
Kronen 1949      
Kvinder og Børn er lykkelige 1949      
Kærlighedslykken 1949      
Lad lyse 1949      
Langeland 1949      
Lazarus' Opvækkelse 1949      
Lidt Oprejsning 1949      
Livets Visdom 1949      
Lov er Liv 1949      
Lykken gik ved min Side 1949      
Maj 1949      
Maj 1949      
Manden med Pincetten 1949      
Marias Kvad 1949      
Mariehønen 1949      
Markens Eventyr 1949      
Marts 1949      
Men kære! har du længtes 1949      
Mens Græsset vorder ... 1949      
Mester med den tunge Tornekrone. 1949      
Min Dreng – 1949      
Min unge Elskede kaster op. 1949      
Mit Folk, mit Folk, forstaar du?. 1949      
Mit Fædreland er Norden. 1949      
Mit Liv 1949      
Mit første Digt 1949      
Mor ler 1949      
Mor trøster 1949      
Naar de bitre Modgangsdage 1949      
Nej! 1949      
Nix pille 1949      
November 1949      
Nu lukker dagen – 1949      
Nu læger Sneen – 1949      
Og havde I givet mig Lov til at gro 1949      
Og nu vil vi skyde vor Baad fra Land. 1949      
Ogsaa han 1949      
Oktober 1949      
Omslag 1949      
Ork ja 1949      
Over Evne 1949      
Paa Komedie 1949      
Paaskestrofe 1949      
Pas paa! 1949      
Praktisk 1949      
Profeti af Esajas 1949      
Profeti af Esajas 1949      
Profeti af Joel 1949      
Prædikestolsvers 1949      
Rigtig slem 1949      
Ringkjøbing. 1949      
Saa havde de begge noget 1949      
Saadan nynner det i Mors Sind, naar hun gaar op ad Kirkegulvet med sit lille Barn 1949      
Salmeord af David 1949      
Samfundsstøtter 1949      
Saml dig, Nord! 1949      
Sandhed gror 1949      
Sangen til vor Ø 1949      
Se, stærke Folk of store Riger 1949      
September 1949      
Sidste Nyt 1949      
Solen bryder igennem 1949      
Som Nattens Mulm 1949      
Sommer 1949      
Sommermorgen 1949      
Staasted 1949      
Stjernernes Ord 1949      
Stjernesolen 1949      
Sukkerroen, der var Fodbold 1949      
Synd, Retfærdighed og Dom 1949      
Sølvbryllupsmorgenen 1949      
Sømandsvise 1949      
Sønderjylland, Sønderjylland. 1949      
Tabt 1949      
Tak for de 17 Aar 1949      
Thomas 1949      
Til Bjørnson 1949      
Til C.P.O. Christiansen 1949      
Til Dronningen 1949      
Til Frits Rasmussen. 1949      
Til Grundtvig 1949      
Til Kongen 1949      
Til Lykke til V.P. og Gaarden 1949      
To Gaver 1949      
To Mennesker. 1949      
To Verdener 1949      
To og to 1949      
Tovtrækning 1949      
Toøren 1949      
Trøst 1949      
Ubeskrivelige! 1949      
Udflyttersentimentalitet 1949      
Under Dommen 1949      
Undergangen og Kærligheden. 1949      
Uviss 1949      
Vaagen 1949      
Valsevise 1949      
Vandgang 1949      
Ved Femtiden 1949      
Ved Fru Westeds Død 1949      
Ved Ulla Poulsens Afskedsdans 1949      
Vort danske Kald 1949      
Zacharias' Digt 1949      
Øde var der – 1949      
“Vi har det jo godt“ 1949      
„Kultur“ 1949      
Vers om Syndefaldet 1951