Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Prædikestolsvers

Ræk du mig, Herre, din stærke Haand
og giv mig Mod til at bede,
at sende du vil din Helligaand
din ringe Tjener at lede.

Ja, ræk mig, Fader, din gode Haand
og giv mig Tro til at tale,
om dog en Flig af dit Klædebon
det undtes dit Barn af male.