Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Her sælges gamle Kobberkedler som nye

Der er nogen, der raaber paa Gaden.
Luk lige Vinduet op.
For skulde det være med Rejer,
saa vil jeg ha' mig en Kop.

Nej, det er med Livsanskuelser,
en Ladning flunkende ny,
alle af første Klasse,
og lige kommen til By.

Der er sparet for meget paa Pudsningen.
De er mig for irret, min Ven.
Min egen slaar til for i Vinter saa.
Luk bare Vinduet igen.