Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Gry

Det var en straalende Morgen
med Guld over Marker og Byer,
som Solen tren fra Borgen
af Østens rødmende Skyer
og hilstes af Jubelsangen
fra Lærkernes glade Kor
og hilstes af Klokkeklangen
fra Kirkerne trindt paa Jord,

mens Hyrdetasker og Snerler
blev vækket af Solens Glød
og lo, saa Duggtaarers Perler
dem ned ad Kinderne flød,
og Løvet sitred i Skoven
i Morgenens første Gys,
og Solen spilled paa Voven,
der flimrede Lys i Lys,

og drillende Sommervinde
løb rundt i det løse Sand
og bragte det til at skinne
i Solen paa Nyborg Strand,
saa glemt blev Tvivlen og Sorgen,
og Himlen blev blank og blaa --
sligt var det hin straalende Morgen,
da første Gang jeg dig saa.