Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Mit Liv

Mit Liv er at føle
dit bankende Bryst,
at drukne i Øjets
de blaanende Dybder,
at høre din Røst.

Mit Liv er at nyde
din himmelske Kind,
at lutres saa skært af
dit rene og kyske,
blufærdige Sind.

Mit Liv er at se dig,
at røre din Haand,
at smage din Læbe,
at aande din Vellugt,
at ane din Aand.