Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Avnerne

Satan vil sigte sin Hvede.
Hør, hvor han ler paa sin Lo,
rager til Side med Vrede
alt, hvad der duer til at gro.
Avnerne de er hans Hvede,
der samler paa alt, som er goldt.
Se, hvor de længe sig teede
iøjnestikkende stolt.

Ja, de er rigtigt i Vinden,
fyger til Vejrs for hans Skovl.
Kort kun det varer, forinden
de brændes i Helvedes Svovl.
Himmelhøjt vilde de vejres,
naar kun det modsatte Maal,
fejes, naar Saatiden fejres,
ned i Forkastelsens Baal.