Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

De Faldne

Drenge, I Drenge, som døde,
I tændte for Danmark i dybest Mulm
en lysende Morgenrøde.

Danske velsignede Drenge!
vort Øje har Taarer. Men Hjertet slaar
saa stolt som ikke aah! længe.

For nu kan vi atter være,
se Verden i Øjne roligt og frit.
I frelste jo Danmarks Ære.

I gav os tilbage til Livet.
Forbød de jer atter at gøre Brug
af Vaaben, de selv har jer givet?

Hil jer da, Vikingesønner!
Ulydige danske Soldater, Tak!
Gud jer det evindeligt lønner.