Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Profeti af Esajas

Over mig er Herrens Aand.
Løst han har mit Tungebaand.
Til hans Glædesbud at bringe
alle fattige og ringe
salved mig hans egen Haand.

Angst og Pine Ende faar.
Fangers Frihedstime slaar.
Atter skænkes Syn til blinde.
Over os skal lyst oprinde
brat et Herrens Naadeaar.