Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Toøren

To Nyheder læser jeg her i den sidste Avis:
at Mælken igen fik en Toøre lagt til sin Pris.
Og dernæst: at Nøden i Bankerne faktisk er svar,
for hvad skal de gøre med alle de Penge, de har?

En Toøre er en Metalblok forfærdende stor,
den rejser sig truende foran en graa lille Mor,
et spærrende Bjerg foran Ismejeriernes Dør.
Men De kan visst skrumpe den sammen, Hr. Bankdirektør?