Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Til Dronningen

Der stiger fra de Tusind Hjem
i disse Dage Bønner frem
til Herren over Død og Liv
for Kongen og hans Venneviv.

Vor Dronning, som de mange Aar
har delt saa dansk vort Riges Kaar,
det var, som Kronen vandt i Skær
ved Lyset fra din jævne Færd.

Og gaar du stille, mild og myg
til Kongen nu, hvor han er syg,
og staar du ved hans Leje der,
da er vort Folk i dig ham nær.

Vor kære Dronning, hils vor Drot:
vi alle vil ham det saa godt
og beder om, vor bedste Ven
snart færdes hos os frisk igen.