Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Danmark og Norden

Danmark, Land af Hav og Himmel,
skabt til Front og Bro,
dine Øers travle Vrimmel
og dit Fastlands Ro!
Fra hvor Ilden heder Jorden
under Sydens Sol,
er du Bindeled til Norden
op imod dens Pol.

Bro for hvad af stort der tænkes,
for hver ædel Dont.
Men hvis Ret og Frihed krænkes,
se, da er du Front.
Vi har tabt mod Overvælde.
Men vi kæmped dog.
Kaldte nogen os for Trælle,
da var Kamp vor Lov.

Ligger end du lavt i Havet,
Himlen stod dig bi.
Snart, af Bølgerne begravet,
blev du atter fri,
løfter frit de gule Brinker
med den grønne Top.
Rød og hvid mod Blaaet vinker
Fanen Folket op.

Danmark, Nordens søndre Pille,
skabt til Bro og Front!
alt for tit er du kaldt lille,
stor er jo din Dont.
Sot og Smitte skal du standse
foran Nordens Fred,
ja, men Lys i Straaler danse
ad dig op og ned.