Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Af: Aabent Brev til en Minister

Ak, De faar det ret aldrig i Ho'det,
ja, De kan vel slet ikke forstaa,
at rødt er i Hjertet os Blodet,
men Hjernens Celler kun graa.
Og aldrig bli'r Samson Filister.
Før sprænger han Tempelets Hvælv
for Fjenden at knuse, Minister,
om saa han skal knuse sig selv.