Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Den rige og den fattige

Bror Arbejdsmand, ja den er gal,
du er jo ikke Greve.
Af dine Hænders Kapital
jeg ved nok du skal leve.
Betænk dog, om du kan og vil
det Arbejd, man dig sætter til!

Maaske du har en Søn blandt Mænd
af Søens bramfri stolte.
Du vil vel ikke være den,
der Ulivssaar ham voldte.
tifold tungt dit Sønnetab,
har selv du Del i Drengens Drab!

Og husk de store Fugles Flugt
med Døden under Vingen!
Den Dag de kommer her til Tugt,
du ved, de skaaner ingen.
Din Sjælefred jeg tror det brød,
blev du da Skyld i Landsmænds Død.

Men De, min Herre Direktør,
der vrager selv og vælger
og Deres Sjæl med Tilbehør
for Judaspenge sælger,
hvad tror De Guld er ham til Gavn,
der slæber paa Forrædernavn?