Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Mit første Digt

Foraaret saa sagte kommer,
snart kan vi vente den glimrende Sommer,
hvor Fuglen bor i sit grønne Hjem.
For os den synger saa smuk en Sang,
ja, synger og kvidrer Dagen lang,
mens Græsset og Blomsterne sagte gror frem.
saa kan vi jo haabe paa,
at vi et frugtbart Aar maa faa
med Sol og megen Glæde.