Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

„Kultur“

En Herre med Doktorhat paa sit Haar
har gjort os den Ære at mase
med Spørgsmaalet: Hvad er Kultur og faar
til Facit: Kultur er at smile, naar
man helst vilde græde og rase.

Vor Jord gik i Knæ, da et Vilddyr slap fri.
Det mødte til sidst dog sin Skæbne:
et Folk, der i Stedet for Smilets Pli
med Kvinders Taarer og Mænds Raseri
sig voved mod det at væbne.

Men himmelske Doktor, der ser til vort Folk,
giv Danskerne Helse af Kuren!
kasser den Recept fra Doktorernes Tolk,
og skab os vor Fyldepen om til en Dolk!
Formindsk hos os daglig Kulturen!