Download:      
Indledning
  
Værkinformationer
  
Billeder
  

Davids 16. Salme

Paa al min Færd,
at jeg ej skal skride,
ved højre Side
du gaar mig nær.

I Fryderaab
du mit Hjerte bader,
selv Kødet lader
du bo i Haab.

Med Sjælen du
over Dødens Kløfter
mit Legem løfter
fra Gravens Gru.

Du fører mig
over Livets Veje
til Glædens Eje
hos dig, hos dig.